ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KTB 006 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 28 สาขา
ชื่อ-สกุล ผู้จัดการสาขา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1. สาขาท่าแพ (501)
นายอนันต์ บุญมหาธนากร
วันเปิดดำเนินการ 20 มิ.ย. 2509
298/1 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-252801-5 053-232537
2. สาขาสันป่าข่อย (502)
นางโสภาพรรณ คำวรรณ
วันเปิดดำเนินการ 7 กรกฎาคม 2549
321 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
053-241110
053-241854
053-245405
3. สาขาแม่ริม (515)
นายอิทธิพล สุวรรณขจร
วันเปิดดำเนินการ 16 มี.ค. 2533
3/2 หมู่ 1 ต.ริมใต้
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
053-298401
053-297221-3
053-297222
4. สาขาเชียงดาว (516)
นายธงชัย อุ่นอารมย์
วันเปิดดำเนินการ 21 พฤษภาคม 2525
246 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.เชียงดาว
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
053-455237-9 053-455147
5. สาขาสันกำแพง (519)
นางสุพรรณ อ่องสกุล
วันเปิดดำเนินการ 5 มิ.ย. 2530
66 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
053-332628
053-331020
053-331994
6. สาขาเชียงใหม่ (520)
นายอนุชา เครือศิริ
วันเปิดดำเนินการ 17 ส.ค. 2530
164 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
053-244637
053-244701
053-248868
7. สาขาถนนสุเทพ (521)
นางอรนุช นามอินทราภรณ์
วันเปิดดำเนินการ 11 กันยายน 2549
209 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-278084
053-278087
053-278871
8. สาขาสันป่าตอง (524)
นายนิวัฒน์ โชติกำจรเวช
วันเปิดดำเนินการ 31 มี.ค. 2532
268/2 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ทุ่งต้อม
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
053-311519-21 053-311519
9. สาขาจอมทอง (526)
นางสุนันทา อินชัย
วันเปิดดำเนินการ 16 มี.ค. 2533
283 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ฮอดต.บ้านหลวง
อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ 50160
053-341351-2 053-341350
10 สาขาถนนช้างคลาน (533)
นายกิติศักดิ์ ทายะติ
วันเปิดดำเนินการ 21 ก.ย. 2533
166/9-10 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-272093-5 053-272094
11. สาขาหางดง (538)
นายพรเทพ บารมีชัย
วันเปิดดำเนินการ 9 ก.ย. 2535
233 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
053-441097-8 053-441096
12. สาขาพระสิงห์ (540)
นายพชร คำภีระปัญญา
วันเปิดดำเนินการ 25 ธ.ค. 2535
175/2-3 ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-283270-1 053-283269
13. สาขาข่วงสิงห์ (547)
นางจิราพร พานิชกุล
วันเปิดดำเนินการ 1 ธ.ค. 2538
30/1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-409545-7 053-409548
14. สาขาสี่แยกสนามบิน (554)
นางสาวนราทิพย์ ทวิวัฒนกุล
วันเปิดดำเนินการ 2 ต.ค. 2541
219 ถนนมหิดล ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-280965-7 053-280968
15. สาขาศรีนครพิงค์ (296)
นางธัชพรรณ จำนงภักดี
32-38 ถนนช้างม่อย ต.ช้างม่อย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-251723
053-251044-6
053-251724
16. สาขาแม่โจ้ (375)
นายมนตรี วงษ์สวรรค์
วันเปิดดำเนินการ 9 ก.ค. 2542
291 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
053-353431-4 053-353430
17. สาขาตลาดหนองหอย (548)
นางสุวาณี พูลสวัสดิ์
วันเปิดดำเนินการ 22 พ.ย. 2539
234 ถ.มหิดล ต.หนองหอย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
053-800475-6
053-800478
053-800477
18. สาขาถนนห้วยแก้ว (549)
นายชัยสิทธิ์ โหจินดารักษ์
วันเปิดดำเนินการ 6 ธ.ค. 2540
225/1-2 หมู่ 2 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-225811
053-225808-9
053-225810
19. สาขาบ่อสร้าง (553)
นายวรสิทธิ์ โนตานนท์
วันเปิดดำเนินการ 17 ต.ค. 2540
230/1-2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ต้นเปา
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
053-338175
053-338389
053-338376
20. สาขาย่อยศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว (455)
นายศุภโชค ละอองมณี
วันเปิดดำเนินการ 13 กันยายน 2548
21 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ
อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
053-223254
053-223268
053-225807
21. สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (456)
นายกิตติ ตุงคะเศรณี
วันเปิดดำเนินการ 13 กันยายน 2548
239 ตรอกหมู่บ้านทั่วไป ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-223191 053-223172
22. ย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า (456)
นายอนันต์ บุญมหาธนากร
วันเปิดดำเนินการ 7 กรกฎาคม 2549
เลขที่ 164/5 ชั้น G อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
แอร์พอร์ตพลาซ่า2 ถ.มหิดล
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-252801-5 053-232537
23. ย่อยนิ่มซิตี้เดลี่ เชียงใหม่ (771)
นายอนุชา เครือศิริ
วันเปิดดำเนินการ 27 ก.ค. 2550
197 ถนนมหิดล ต.หายยา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-280670-1 053-280672
24. สาขาย่อยไนท์บาร์ซ่า เชียงใหม่ (776)
นายอนุชา เครือศิริ
วันเปิดดำเนินการ 24 ส.ค. 2550
85 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-280667-9 053-282782
25. ย่อยบิ๊กซี เชียงใหม่ (786)
นางโสภาพรรณ คำวรรณ
วันเปิดดำเนินการ 18 ต.ค. 2550
208 หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 053-246709
053-246710
053-246791
26. ย่อยบิ๊กซี หางดง (787)
คุณอมรา อินทรวงศ์
วันเปิดดำเนินการ 26 ก.ย. 2550
433/4 หมู่ที่ 7 ต.แม่เหียะ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
053-447809-10 053-447811
27. ย่อยเทสโก้โลตัส หางดง (853)
นายประสงค์ จันต๊ะ
วันเปิดดำเนินการ 17 ธ.ค. 2550
132 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-หางดง ต.ป่าแดด
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-280610-11 053-280612
28. ย่อยเทสโก้โลตัส แม่แตง (876)
คุณประไพพรรณ สุขจีระเดช
วันเปิดดำเนินการ 8 ม.ค. 2551
239 หมู่ 2 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ต.ขี้เหล็ก
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 10150
053-471292-3 053-471294